Els orígens de Rexach Baqués

A l'any 1885 neix a Guardiola de Font-Rubí Pere Baqués Rafecas, el fundador de les caves i besavi de l'actual generació.

Pere Baqués Rafecas va començar fent vins tranquils a les darreries de la barberia i la sala de ball del poble, que regentaven els seus pares. Així va ser com va començar la nostra història.Al 1910 arrenca l'empresa i és ell qui duu a terme la primera excavació de la cava en busca d'unes condicions òptimes per una bona criança d'aquells vins.

Del 1915 daten els documents d'una ampliació en la que es perfora a més profunditat que l'anterior, optimitzant més encara les condicions. Les obres duraran uns anys excavant-se a mà les actuals caves que ara conservem amb la seva forma original.

L'Assumpció Baqués Llopart, filla del fundador, fou qui amb gran afany continua la tasca començada pel seu pare.

Pere Rexach Baqués, fill de l'Assumpció, agafa el relleu al capdavant de les caves fins que la seva filla Montse s'incorpora a la gestió de l'empresa.

Actualment les caves estan regentades per la Montse Rexach Peixó, que continua fidel a uns orígens i aportant a les caves un canvi generacional digne d'una tradició familiar.

 

BRANDY REXACH

Es va deixar de fer l’any 19.. i ha quedat en la memòria de molta gent, i dels pocs que el conserven encara, convertin-se amb el temps en un producte de col.leccionista i un clàssic dins dels brandys, pel la seva suavitat i el gust afrancesat que tenia (i te encara

El 'per què' de fer un brandy!

L’àvia de l’actual generació, Assumpció Baqués Llopart es va casar amb l’Esteve Rexach Llopis, pintor i viatger que plasmava en els seus quadres les vinyes que l’envoltaven, visitava constantment Paris i moltes de les terres franceses.
Així en els seus viatges i a vegades acompanyat pel seu fill Pere Rexach Baqués van anar apropant la manera de treballar el conyac frances i fer-ne aquí la seva versió del brandy, sens dubte un avanç important en aquells anys.